Aceasta este interpretarea denumirii lor:


Do – Dominus – Dumnezeu;
Re – Rerum – materie;
Mi – Miraculum – miracol;
Fa – Familias рlanetarium – sistem solar;
Sol – Solis – Soare;
La – Lactea via – Calea Lactee;
Si – Siderae – bolta cerească


Sistemul modern de notatie muzicala a fost inventat in secolul al XI-lea de călugărul benedictin Guido d’Arezzo.
Inițial, el utiliza sunetele „Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si” pentru a reprezenta o octavă.
Ulterior, sunetul „Ut” a fost înlocuit cu sunetul „Do”, de la cuvântul „Dominus” (Dumnezeu), pentru ca Dumnezeu să fie începutul scării muzicale.